czwartek, 31 maja 2018

Znajomi

Ostrowiec, lata 30., znajomi z organizacji syjonistycznej:
Górny rząd od lewej: NN, Estera Diament, Etta (Mindla) Blajberg, - Garfunkel, Maria Rembiszewska.
Dolny rząd od lewej: NN, Alek Angienicki, NN.

niedziela, 27 maja 2018

Rodzina Alkichenów

Rodzina Alkichenów, Ostrowiec, ok. 1938 r.

Miriam Friedman Ziegler urodziła się w Radomiu w dniu 21 maja 1935. Dorastała w Ostrowcu jako jedyne dziecko Herschela Friedmana i Róża Alkichen Friedman. Po napaści Niemiec na Polskę, Miriam i jej rodzina zostali przesiedleni do getta w Ostrowcu. Przebywali w Ostrowcu do 1944 roku, kiedy Niemcy deportowali Miriam i jej rodziców do obozu Auschwitz-Birkenau. Z nimi została także deportowana ciotka od strony matki Miriam, Bella Najberg. Babka Miriam, Fajga Alkichen, został deportowany do Auschwitz-Birkenau w 1944 roku z innego getta. Po przybyciu do Birkenau, Miriam została umieszczona w tzw. „obozie cygańskim”, gdzie była jedną z sześciu dzieci z tego transportu, które zostały tam umieszczone, prawdopodobnie w celu przeprowadzania na nich eksperymentów „naukowych”. W dniu 27 stycznia 1945 Miriam i jej babcia zostały wyzwolenie przez Armię Czerwoną. Ojciec Miriam został zmuszony zginął w marszu śmierci. Po wyzwoleniu Miriam została umieszczona w żydowskim domu dziecka w Krakowie. Następnie została wysłana do sanatorium do Rabki na rekonwalescencję, gdyż w Oświęcimiu nabawiła się gruźlicy. Miriam została umieszczona w domu dziecka w Krakowie, a jej matka wróciła do Ostrowca. W 1946 Miriam wraz matką, ciotką Bellą i babcią opuścił Polskę i dotarły Austrii. Zostały umieszczone w obozie Bindermichl DP, niedaleko Linzu. Miriam została wysłana do domu dziecka Strobel, w pobliżu Salzburga, gdyż jej matka nie była w stanie się nią zająć. W 1948 roku w ramach projektu „Orphan's Act” [?] Miriam wyemigrowała do Kanady. Jej matka dołączyła do niej tam dwa lata później. W 1958 roku Miriam poślubiła Romana Zieglera, ocalałego z Dąbrowy Górniczej, który żył w licznych obozach aż został wyzwolony w Dzierżoniowie. Miriam i Roman Ziegler osiedlił się w Toronto w Kanadzie.


Źródło/source: United States Holocaust Memorial Museum (tłumaczenie własne)

sobota, 5 maja 2018

Henryk Małkiewicz - Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Henryk Małkiewicz, lata powojenne

W październiku 1942 r., kilka dni przed tzw. „wielką akcją” w getcie w Ostrowcu Św., Henryk Małkiewicz, mieszkaniec pobliskiej wsi Stoki, skontaktował się z rodziną Kudłowiczów - właścicielami młynu, którym on od kilku lat zarządzał, i zaoferował im ukrycie się w swoim domu. Początkowo rodzina Kudłowiczów odrzuciła jego ofertę. Jednak po akcji, podczas której zamordowano większość członków rodziny Kudłowiczów, Henia i jej brat Szlama Kudłowicz wraz z krewnymi, Naftalim i Yocheved Alter, uciekli do domu Małkiewicza, aby tam poprosić o pomoc. Małkiewicz ukrył czworo żydowskich uciekinierów w swoim gospodarstwie. Opiekował się nimi z oddaniem i zaspakajał wszystkie ich potrzeby, nie oczekując jakiejkolwiek zapłaty w zamian. Po groźbach ze strony wrogich sąsiadów Żydzi zostało zmuszonych do opuszczenia kryjówki, jednak Małkiewicz znalazł dla nich nową kryjówkę w pobliskiej wiosce. Nadal zajmował się nimi, przynosząc żywność i inne potrzebne rzeczy aż do wyzwolenia w styczniu 1945 r. Wszystko, co Małkiewicz zrobił, by ratować członków rodziny Kudłowiczów, było motywowane wyłącznie altruizmem i lojalnością pracownika do jego pracodawcy. Ryzykował przy tym swoim życiem. Po wojnie ocaleni wyemigrowali do Izraela, z wyjątkiem Szlamy Kudłowicza, który przeprowadził się do Brazylii.

8 kwietnia 1986 r. Yad Vashem przyznał Henrykowi Małkiewiczowi tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Szlama Kudłowicz siedzi na krześle,
Henia Kudłowicz stoi po prawej w jasnej sukience,
lata przedwojenne, Ostrowiec Św.

Zobacz też na tym blogu: Sukienka zaręczynowa

Źródło: Yad Vashem (tłumaczenie własne)

czwartek, 3 maja 2018

3 lipca 1942

Ulica Radomska (dziś ul. Sienkiewicza), w głębi kilkupiętrowy gmach szkoły podstawowej
(obecnie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70)
3 lipca 1942 r.

Źródło: allegro