sobota, 28 marca 2015

Dom przy ul. Siennieńskiej

Ostrowiec, dom przy ul. Siennieńskiej (obecnie nieistniejący), fot. T. Rekwirowicz, data nieznana

Źródło: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.

wtorek, 17 marca 2015

KSZO-Makkabi

Fragment meczu pomiędzy Klubem Sportowym Zakładów Ostrowieckich Ostrowiec Świętokrzyski a Żydowskim Klubem Sportowym Makkabi Kraków, 1937 r.

Fotografia grupowa drużyny Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich Ostrowiec Świętokrzyski

Fotografia grupowa drużyny Żydowski Klub Sportowy Makkabi Kraków

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

sobota, 14 marca 2015

Żydowska Samopomoc Społeczna

Żydowska Samopomoc Społeczna (odpowiednik "aryjskiej" Rady Głównej Opiekuńczej) - powołana za przyzwoleniem władz okupacyjnych w maju 1940 i zlikwidowana 29.07.1942 - była organizacją dobrowolnej opieki nad ludnością żydowską w Generalnym Gubernatorstwie. Agendami terenowymi ŻSS były Żydowskie Komitety Opiekuńcze Powiatowe i Miejskie, które działały w poszczególnych gettach. Prezydium ŻSS miało siedzibę w Krakowie, podlegało mu ok. 400 placówek opiekuńczych w gettach. Zebrane dotacje pienieżne, żywność, lekarstwa, odzież trafiały do najbardziej potrzebujących, do kuchni ludowych, zakładów opieki zamkniętej i innych placówek. Przewodniczący Prezydium Michał Weichert, sekretarz generalny Emanuel Ringelblum. [źródło ŻIH]

Ostrowiecka Żydowska Samopomoc Społeczna prowadziła dom starców, szpital, sierociniec oraz tzw. kuchnię ludową. Na czele ŻSS w Ostrowcu stał działacz społeczny Kalman Szajnfarber (zmarł 20 grudnia 1941 r.)

Źródło zdjęć: Yad Vashem Photo Archive 

piątek, 13 marca 2015

Dom Rabina

Dom, w którym mieszkał przez 40 lat rabin Jehiel ha-lewi Halsztok, fot. przed II w.ś., [nieistnieje]

Majer Jehiel Halsztok, cadyk i rabin, (1851-1928) 

Reprodukcje: 1. z tygodnika żydowskiego, rok i tytuł nieznany.
                     2. ze zdjęcia zakupionego do Imperial War Museum w Londynie.

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny (dzięi M. Pastuszko)

poniedziałek, 9 marca 2015

Rzeźbiarz macew

Reb Jona, rzeźbiarz macew, Ostrowiec Św., przed 1939 r.

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny (dzięki M. Pastuszko)

sobota, 7 marca 2015

Kirkut (V)

Cmentarz żydowski w Ostrowcu Św. przed II wojną światową
[reprodukcja z tygodnika żydowskiego, rok i autor nieznany]

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny (wyszukała Monika Pastuszko)

wtorek, 3 marca 2015

Austrovietz

Obóz pracy dla Żydów na łąkach częstocickich, 1943 [?], autor zdjęcia nieznanyŹródło zdjęcia: zbiory Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Św.

Na temat obozu patrz: Monika Pastuszko "Obóz pracy w Ostrowcu. Jedyne znane zdjęcia"
a także przeszukaj ten blog etykietką "obóz pracy".

niedziela, 1 marca 2015

Ulotka PPS z 1904 r.

Ulotka Polskiej Partii Socjalistycznej informująca o stosunku partii do wystąpień antyżydowskich w Ostrowcu.
Zbiór afiszy i plakatów (1862-1939), vol. 2548.

źródło: "Akta dotyczące Żydów w radomskim Archiwum Państwowym (1815-1950)", oprac. A. Penkalla, Warszawa 1998.