środa, 1 sierpnia 2018

Budynek szkoły Jawne

"W Ostrowcu powstawały również dla młodzieży żydowskiej szkoły z inspiracji partii politycznych. Narodowosyjonistyczna partia Mizrachi zorganizowała szkołę Towarzystwa "Mizrachi" i szkołę Żydowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Jawne", w których starano się pogodzić kształcenie religijne ze świeckim. Część przedmiotów uczono po hebrajsku, niektóre zaś po polsku. W 1934 r. w Ostrowcu miał miejsce zjazd uczniów starszych klas szkół powszechnych, prowadzonych przez "Jawne". Uczestniczyła w nim młodzież z Kielc, Opatowa, Sandomierza, Staszowa, Stopnicy, Suchedniowa i Szydłowca."
fragment książki "Żydzi ostrowieccy", wyd. 1996, s. 79

Szkoła w trakcie budowy, po 1922 r.


2016 r.

Kuchnia Żydowskiej Samopomocy Społecznej, okres II wojny światowej (przed sierpniem 1942 r.)2016 r.

Ulica Iłżecka, Streetview

1 komentarz:

Unknown pisze...

CZy tu nie było piekarni w latach 70 ?