wtorek, 28 marca 2017

Nowa macewa

Kirkut w Ostrowcu Św., 24 marca 2017, fot. W. Mazan

Wieczne upamiętnienie.

Tu jest pogrzebany

Szlomo Wigdorowicz

Który został zamordowany w domu

28.04 1942,

Mając 18 lat w chwili śmierci.

Na wieczną pamięć.

Rodzina Wider Wigdorowicz

Awigdor.
Tłumaczenie Maciej Tomal