sobota, 14 marca 2015

Żydowska Samopomoc Społeczna

Żydowska Samopomoc Społeczna (odpowiednik "aryjskiej" Rady Głównej Opiekuńczej) - powołana za przyzwoleniem władz okupacyjnych w maju 1940 i zlikwidowana 29.07.1942 - była organizacją dobrowolnej opieki nad ludnością żydowską w Generalnym Gubernatorstwie. Agendami terenowymi ŻSS były Żydowskie Komitety Opiekuńcze Powiatowe i Miejskie, które działały w poszczególnych gettach. Prezydium ŻSS miało siedzibę w Krakowie, podlegało mu ok. 400 placówek opiekuńczych w gettach. Zebrane dotacje pienieżne, żywność, lekarstwa, odzież trafiały do najbardziej potrzebujących, do kuchni ludowych, zakładów opieki zamkniętej i innych placówek. Przewodniczący Prezydium Michał Weichert, sekretarz generalny Emanuel Ringelblum. [źródło ŻIH]

Ostrowiecka Żydowska Samopomoc Społeczna prowadziła dom starców, szpital, sierociniec oraz tzw. kuchnię ludową. Na czele ŻSS w Ostrowcu stał działacz społeczny Kalman Szajnfarber (zmarł 20 grudnia 1941 r.)

Źródło zdjęć: Yad Vashem Photo Archive 

Brak komentarzy: