poniedziałek, 6 kwietnia 2015

אוסטרוביץ - Ostrowiec

Ostrowiec - mapa dzielnicy żydowskiej

Autor i data powstania mapy nieznana

Legenda:
-.-.-.  duże getto
-----   małe getto
1. dziedziniec synagogi
2. synagoga
3. bejt midrasz stary
4. bejt midrasz nowy
5. szkoła Mizrachi
6. szkoła Agudy
7. mykwa
8. łaźnia
9. magistrat
10. plac Floriana
11. szpital miejski

Źródło: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.