poniedziałek, 21 marca 2016

Rabin Jehiel ha-lewi Halsztok

Rabin Jehiel ha-lewi Halsztok


Dom, w którym mieszkał rabin Jehiel ha-lewi Halsztok, ul. Iłżecka [?], fot. przed II w.ś., [nieistnieje]

Brak komentarzy: