piątek, 13 marca 2015

Dom Rabina

Dom, w którym mieszkał przez 40 lat rabin Jehiel ha-lewi Halsztok, fot. przed II w.ś., [nieistnieje]

Majer Jehiel Halsztok, cadyk i rabin, (1851-1928) 

Reprodukcje: 1. z tygodnika żydowskiego, rok i tytuł nieznany.
                     2. ze zdjęcia zakupionego do Imperial War Museum w Londynie.

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny (dzięi M. Pastuszko)

Brak komentarzy: