środa, 19 kwietnia 2023

Siksa

 


"Kwestia charakteru.
Bojowniczki z getta warszawskiego"
red. S. Chutnik, M. Sznajderman
Wołowiec 2023

"Frania Beatus"
Karolina Sulej
s. 231-258

Portret Frani Beatus (rys. Jakub Kwiatkowski)

Brak komentarzy: