środa, 23 października 2019

Abramek i Luba Klejnman
A keepsake for my brother and sister-in-law and child, this is my Avremele, he is already 6 years old, and my daughter is 4 years old, Avremele and Loba [?] Klejnman, Ostrowiec 9/7 1933
Pamiątka dla mojego brata, szwagierki i dziecka, to mój Abramek, on ma już 6 lat, a moja córka ma 4 lata, Abramek i Luba (?) Klejnman, Ostrowiec 9/7 1933

They left Poland in 1934 and went to Costa Rica.
W 1934 r. wyjechali z Polski na Kostarykę.

Fot. Szmul Muszkies
Dzięki/Thanks Jessica Kleiman Kassin

Brak komentarzy: