wtorek, 15 kwietnia 2014

Meir Jechiel ha-Lewi Halsztok

Meir Jechiel ha-Lewi Halsztok, rabin ostrowiecki

[źródło: Żydzi ostrowieccy, Ostrowiec Św. 1996]Ostrowiec, Poland, two men by the grave of Rabbi Meir Yechiel Halevi Halstok. The photograph was taken right after the unveiling of the tombstone, 01-08-1947.

Ostrowiec, Poland, a group photograph by the grave of Rabbi Meir Yechiel. The photograph was taken immediately after the unveiling of the tombstone, 01-08-1947.Tu pochowany.
Święty pan, światło wygnania.
Przewodniczący sądu rabinackiego świętej gminy Ostrowiec.
Meir Jechiel ha-Lewi, błogosławionej pamięci!
Halsztok.
Zmarł 19 adar I 688.
(11.03.1928 r.)

fot. 11.10.2013 r.
[źródło: Wirtualny Sztetl]Brak komentarzy: