środa, 6 marca 2013

"Cena poświęcenia" Młynarczyk, Piątkowski


Jacek Andrzej Młynarczyk, Sebastian Piątkowski
„Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa”
Instytut Studiów Strategicznych, 
Kraków 2007

str. 60
„W ramach „Akcji Reinhard” zostały zlikwidowane również żydowskie dzielnice mieszkaniowe z interesującego nas tutaj szczególnie powiatu starachowickiego. Deportacje na tym terenie przeprowadziło radomskie komando ds. wysiedleń pod dowództwem Adolfa Feuchta razem z nieodłączną kompanią ludzi z Trawnik, pluton z kompani rezerwy policji porządkowej „München”, a także stacjonujący w okolicy żandarmi, funkcjonariusze kripo ze Starachowic, polska policja oraz wartownicy z tamtejszych zakładów zbrojeniowych. W pierwszej kolejności wysiedlono gminę żydowską w Łagowie. Deportacja odbyła się 7 października. Cztery dni później doszło do likwidacji liczącego prawie 11 000 mieszkańców getta w Ostrowcu. Akcja ta przebiegała niezwykle brutalnie. W jej wyniku na miejscu zamordowano prawie 2000 ludzi. 15 października do Treblinki deportowano 1600 Żydów z Iwanisk i ok. 2000 z Sienna. Po dwóch dniach jednostki wysiedleńcze pojawiły się w liczącym prawie 4000 mieszkańców getcie w Chotczy Nowej, a 20 października w Opatowie, skąd dalsze 6000 osób deportowano do obozu zagłady. Jako ostatnie likwidacji uległy żydowskie dzielnice mieszkaniowe w Iłży (22 października), skąd deportowano 3748 osób, i wreszcie ostatnie wielkie getto zbiorcze w Tarłowie, skąd 29 października wysłano na śmierć prawie 10 000 Żydów z Bałtowa, Łętkowic, Ciepielowa, Solca nad Wisłą i Lipska. Zostali oni pognani do stacji kolejowej Jasice, gdzie załadowano ich do wagonów. Po drodze zamordowano prawie 100 osób."

str. 69
„na przekór niebezpieczeństwom i wzmocnionej obstawie poszczególnych wysiedlanych gett, wielu ich mieszkańców decydowało się na ucieczkę. […] W Ostrowcu dalsze 2000 mieszkańców getta zdołało ukryć się przed siłami policyjnymi.”

Brak komentarzy: